Dégage!

Wat in 1998 begon als een LETS-systeem met slechts één VW Golfje, is vandaag het grootste particulier, kostendelend autodeelsysteem van ons land met meer dan 300 auto’s en 3000 gebruikers. Naast autodelen zette Dégage in 2018 ook een particulier, buurtgericht en kostendelend fietsdeelsysteem op met speciale fietsen (plooifiets, bakfiets, fietskar, tandem …). Want zeker ook fietsdelen leidt tot minder autoverplaatsingen.

Particulier

Particulier autodelen of fietsdelen betekent dat eigenaars hun auto of fiets door anderen laten gebruiken. Bovendien is Dégage volledig voor en door particulieren georganiseerd. Als je instapt ben je automatisch lid van de algemene vergadering en ideeën, problemen of vragen kan je aankaarten bij de raad van bestuur. Iedereen heeft op deze manier evenveel inspraak in hoe de organisatie werkt, welke tarieven aangerekend worden …

Kostendelend

Dégage! streeft geen winst na en werkt kostendelend. Auto’s worden binnen Dégage gedeeld tegen een kilometervergoeding. Bij Dégage komt die overeen met de echte kostprijs van een auto. De prijs per kilometer geeft een realistisch beeld van wat het kost om met de auto te rijden. Bovendien wordt onze vzw door vrijwilligers gedragen en een kantoor hebben we niet. Daardoor kunnen we de kostenstructuur van de vzw laag houden.

Minder auto’s, meer buurt

Dégage staat voor bewust autogebruik en duurzame mobiliteit. Wie geen auto voor de deur heeft staan, gebruikt er minder snel één en zal voor kleine verplaatsingen eerder de fiets of het openbaar vervoer gebruiken. Elke gedeelde auto maakt andere auto’s overbodig. Dégage betekent dan ook letterlijk uit de weg’: autodelen leidt tot minder auto’s en dus meer ruimte in de stad.

 • Dienstverlening

  Dégage wil onderbenutte auto’s en fietsen vlot, betrouwbaar en kostendelend laten delen. Professioneel maar gedragen door vrijwilligers.

 • Meer ruimte

  Dégage wil meer plaats maken in de buurt voor leukere dingen dan parkeerplekken, zoals groen, ontmoeting, fietsers, speelruimte. Het verhoogt de leefbaarheid van de stad/gemeente en geeft de buurt een aantrekkelijker straatbeeld.

 • Mobiliteit vergroenen

  Autodelen zorgt voor minder files, properdere lucht en minder energieverbruik. Binnen de vloot besteedt Dégage aandacht aan milieuvriendelijke voertuigen en biedt ze ook kwaliteitsvolle deelfietsen aan als alternatief voor de auto.

 • Iedereen mobiel

  Dégage wil iedereen op een vlotte, betrouwbare en betaalbare wijze toegang geven tot voertuigen op maat, zonder er zelf één te moeten bezitten.

 • Meer buurt

  Dégage wil mensen met elkaar laten delen, door vrijwilligers georganiseerd. De vzw besteedt veel aandacht aan wijkwerking en ondersteunt initiatief vanuit de samenleving. Je leert via Dégage heel wat gelijkgestemde buurtbewoners kennen.

 • Actieterrein

  Dégage wil er zijn voor alle particulieren en groepen in Vlaanderen en erbuiten die deze visie delen. Het is belangrijk dat particulier autodelen en fietsdelen zichtbaar wordt en dat het ook op andere plaatsen dan Gent van de grond komt. Want particulier autodelen en fietsdelen is in elke gemeente mogelijk.